İPEKYOLU ŞEHİR PORTALI

AYAŞ

AYAŞ

Ayaş   Ankara’nın   kuzeybatısında   şirin   ve   tarihi   bir   İlçedir. Tarih öncesi dönemlerden beri yerleşim alanı olduğu tespit olunan Ayaş Bölgesinde, Hititler, Frigyalılar, Galatlar ve Romalılar egemen olmuşlardır. 

Ayaş adı öz Türkçe bir isim olup, parlak, aydınlık gece anlamına gelir. Bir   Türkmen   oymağı  olan   Ayaş, Oğuz  Türklerinin   Bozok   Kolu,  Günhan Oğulları,  Bayat Boyu, Barak Obasına bağlı bir oymaktır. 

Ayaş  ve  civarında  Bayat,  Avşar,  Peçenek,  İlhan,  Kayı  ve  Kargı gibi Oğuz Boylarına ait isimleri taşıyan yerleşim yerleri vardır. Selçuklu   ordusu   1073   yılında   doğu   ile  batı ülkelerinin çeşitli merkezlerini birbirine bağlayan yol üzerindeki 5 büyük piskoposluk merkezinden biri olan Minozos’u feth ederek Ayas Oymağını buraya yerleştirmiştir. 

Ayaş’ta   daha   o   yıllarda   1000’den   fazla   oba-çadır  olduğu ve nüfusunun bugünkünden yoğun olduğunu Evliya Çelebi’nin “seyahatname”sinden öğrenmekteyiz.

Türklerin gelişinden sonra XIII. yy’ın ikinci yarısında Ankara ve çevresi önce Moğollar’ın, daha sonra İlhanlılar’ın yönetimine geçmiştir. 1354 yılında Orhan Gazi zamanında Osmanlı ülkesine katılmıştır.

Ayaş,   1071 yılından  beri Türklerden başka bir toplumun yaşamadığı ve tarihi boyunca istilaya uğramamış olan 940 yıllık ender bir Türk yurdudur

Ayaş, Cumhuriyetin kurulmasıyla teşkil edilen ilk ilçeler arasında yer almış olup “Ayaş Belediyesİ”nin  kuruluşu 1800’lü yıllara dayanmaktadır.